Wolfgang Fürstner

  •  

 

In het Nieuwsblad van Friesland  was op 21 augustus te lezen:

Duitsche Olympiade Tragiek

Toen te Berlijn het Olympisch dorp werd ingericht, werd als commandant daarvan benoemd een zekere kapitein Wolfgang Fürstner. Niet lang duurde het echter of deze werd in zekere nationaal-socialistische kringen voortdurend aangevallen onder het verwijt dat hij van Joodsche afkomst was. Zelfs werden in de buurt van het Olympisch dorp biljetten aangeplakt waarop stond : "Weg met den Jood Fürstner". De aanvallen werden tenslotte zo hevig dat aan den vooravond van de spelen een andere commandant werd benoemd. Thans komt het tragische bericht dat kapitein Fürstner zich met een revolverschot van het leven heeft beroofd. 

 

Aldus het krantenbericht van destijds. Wolfgang Fürstner was overtuigd Nationaalsocialist en commandant tijdens de bouw van het dorp. Onder zijn leiding werd het dorp gebouwd en de organisatie opgezet. Toen de spelen begonnen nam een hogere officier zijn plaats in, de adelijke Werner Freiherr von und zu Gilsa, hiervoor kommandant van Wachtruppe Berlin.

Iedereen in binnen,- en buitenland was enthousiast over zowel het dorp als de spelen. Dan zou je verwachten; erna ligt voor Fürstner een mooie carrière in het verschiet.. Dat bleek echter niet zo te zijn. Men kwam er achter dat zijn overgrootvader Joods was, maar later bekeerd tot het christendom. Dat maakte hem dus deels Joods, en zoals bekend was men in die tijd daar niet erg gecharmeerd van, om het zachtjes uit te drukken. Dat had tot gevolg dat zijn collega's hem meden, hij niet meer voor vol en zeker niet voor Arisch werd aangezien. Hij besefte dat hij ook uit de Wehrmacht gezet zou worden. En wat zou erna met hem gebeuren?

 

Zijn huwelijk verliep ook niet al te best, zijn vrouw wilde scheiden. Misschien waren er nog wat andere verstorende privé-omstandigheden. Feit was wel dat hij, nu bleek dat hij ook niet zonder 'rassenschande' was, geen andere uitweg zag dan om zich met een pistool van het leven te beroven. Hij deed dit op 18 augustus, terwijl de laatste atleten nog in het dorp waren, achter zijn huis en naast het meer in het Olympisch dorp.

Om het in perspectief te plaatsen; de Olympische spelen waren voorbij en een groot succes geweest. Duitsland had een positief beeld achtergelaten bij de meeste bezoekers. Van de Jodenvervolging had men niet veel gemerkt. En dan opeens deze zelfmoord, zelfs IN het Olympische dorp.

Boven konden we lezen dat in de Nederlandse, en andere buitenlandse kranten, werd geschreven dat Fürstner zelfmoord had gepleegd. In de Duitse pers destijds was men niet zo open, en noemde het een ongeluk, een hartaanval, of zweeg eenvoudig over de oorzaak. 

Normaal gesproken waren de regels zo dat een militair die zelfmoord had gepleegd, met weinig achting werd behandeld. Er zou geen ceremonie zijn, en het graf moest komen in een aparte hoek, niet bij de andere soldaten die wel eervol gesneuveld waren. Fürstner werd echter met militaire eer ten grave gedragen. Op zaterdag 22 augustus werd hij begraven op het Invalidenfriedhof in Berlin Mitte , in het Derde rijk een privilege voor prominenten. Dat kan je ook opmaken aan andere bekenden die er begraven werden; zoals de Luftwaffe aas Mölders, Heydrich, Fritz Todt en vele anderen. 

De gebeurtenissen rond Fürstner en Owens zijn voorbeelden van de onzin die er wordt uitgekraamd omtrent huidskleur en afkomst. Zowel Jesse Owens als Wolfgang Fürstner werden niet beoordeeld op wat ze voor hun land hadden gedaan, en welke waarde ze als persoon hadden. Alleen de afkomst telde, met veel verwoeste mensenlevens en ellende tot gevolg.